Kilpailu- ja valmennustuki

Oulu-Riders ry kannustaa jäsenistöään tavoitteelliseen ratsastusurheilun harrastamiseen myöntämällä tukea valmentautumiseen ja kilpailemiseen. Tuet myönnetään vuosittain jäsenille hakemusten perusteella. Tuen myöntämisen edellytyksenä on myös aktiivisuus seuratoiminnassa (esim. osallistuminen seuran talkoisiin tai toimihenkilönä toimiminen seuran järjestämissä kilpailuissa). Oulu-Riders ry myös varaa oikeiden olla myöntämättä tukia, mikäli seuran taloudellinen tilanne estää tukien maksamisen.

 

Kilpailutuki

Kilpailutuen tarkoitus on kannustaa seuran jäsenistöä osallistumaan kilpailutoimintaan tekemällä osallistumisen kynnyksen mahdollisimman matalaksi. Kilpailutuki on suunnattu kaikille kilpaileville seuran jäsenille.

Seuratasolla kilpailevia jäseniä tuetaan myöntämällä alennusta lähtömaksusta Oulu-Riders ry:n järjestämissä  seurakilpailuissa.

Alue- ja kansallisella tasolla seuraa edustaneet jäsenet saavat tukea hakemusten perusteella. Hakemukset tulee toimittaa hallitukselle vuosittain 30.11. mennessä. Kilpailutuki on ratsastajakohtainen.

Hakemuksesta pitää ilmetä seuraavat asiat:

• Hakijan nimi

• Osoite ja puhelinnumero

• Pankkitilin numero

• Lista hakijan tuloksista niissä kilpailuissa, joissa hän on seuraa edustanut

• Vapaamuotoinen selvitys osallistumisesta seuran toimintaan

• Haettavan kilpailutuen määrä

Aluetasolla kolmesta hyväksytystä suorituksesta maksetaan ratsastajan alueluvan suuruinen summa. Lisäksi kolme tai useampia sijoituksia saaneelle ratsastajalle maksetaan myös hevosen vuosimaksun suuruinen summa.

Kansallisella tasolla kolmesta hyväksytystä suorituksesta maksetaan puolet yhden kansallisen kilpailuluvan suuruisesta summasta; neljästä tai useammasta sijoituksesta maksetaan yhden kansallisen kilpailuluvan suuruinen summa.

 

Valmennustuki

Valmennustukea myönnetään tavoitteelliseen harrastamiseen. Ratsastajan tavoitteena voi olla kilpaileminen tai muuten itsensä kehittäminen. Oulu-Riders ry myöntää jäsenistölleen alennuksia seuran järjestämiin valmennuksiin ja koulutuksiin. Lisäksi jäsenet voivat hakea valmennustukea muihin valmennuksiin. Valmennustukea voidaan myöntää budjetin sallimissa rajoissa enintään 10% vuosittaisista valmennuskustannuksista, kuitenkin enintään 80 euroa vuodessa.

Valmennustuki maksetaan jäsenilleen hakemusten perusteella. Hakemukset tulee toimittaa hallitukselle vuosittain 30.11.mennessä.

Hakemuksesta pitää ilmetä seuraavat asiat:

• Hakijan nimi

• Osoite ja puhelinnumero

• Pankkitilin numero

• Perustelut tuen saamiseen (valmennuksen tavoite ja saavutukset)

• Tiedot valmennuksista (ajankohta, valmentaja, kustannus)

• Vapaamuotoinen selvitys osallistumisesta seuran toimintaan

• Haettavan valmennustuen määrä

Valmentajan on oltava valmentajakoulutuksen saanut SRL:n valmentajalistalla oleva tai muuten tunnettu valmentaja (esimerkiksi ratsastuksenohjaaja, -opettaja tai pitkään kansallisella / kv-tasolla kilpaillut henkilö).

Valmennustukea ei myönnetä ratsastuskoulun tunneille osallistumiseen